Email Security System

Aici puteti face o cerere !

Moderator: FanyGame

Scrie răspuns
Avatar utilizator
fai8834
Forum Member
Forum Member
Mesaje: 2
Membru din: 05 Oct 2021, 08:25
Localitate: Dhaka
Vârsta: 28
Contact:
Status: Neconectat
Bangladesh

Email Security System

Mesaj de fai8834 » 05 Oct 2021, 08:35

The internet is a very significant invention of modern science. Email is a very important part of the internet system. Email is a content of internet by which a person can continue his/her business, communication and sending important data. However, in recent years the email is not safe from cyber criminals. Every day lots of people become victims of cyber criminals.

Connecting computer with internet is unsafe now. Trojans, malware, worms, viruses, spyware, and spam are spreading everyday all over the world via emails. The virus writers are using the email as a good media for spreading viruses.

Actionable steps to protect email

The primary measures for securing email account are to be careful in the selection of passwords, backups of data, and permissions for file transfer. These measures are not all the security of an email account. At the present time email user should also use anti adware, antivirus software, anti-spyware, personal firewall, and software for browsing. This software is available on the market. Some of them are available to everyone without any cost and some of them are packed which are available at a higher rate. Among these are some software operated by the operating system of a computer on an automatic basis, and some software works on the command of the user. The operator can control its work by command. Therefore, this software depends on the effectiveness of the operator.

In the case of protection of a computer, firewall is in first place. Firewall has a particular process. Here it only allows the computer to connect with trusted websites. All software and hardware works here like a fence surrounding the computer. Software and hardware firewalls use different methods to keep the computer and the network safe. Users can also set the working procedure of the firewall. The user can also allow some exceptional websites and program which at the first time was not allowed. In modern times, the virus creators are using email to spread viruses all over the world. They attach different virus affected files to an email. When the user opens it and activates it, and then the virus can cause complete damage to the computer.

Responsibility of the user

The email user should keep complete attention on their email account. We know that the virus writers send different virus to other peoples email account. Therefore, it is the duty of the email user to avoid the attached files and others from unknown email accounts. Phishing is another problem concerned with email. Some hackers send email demanding passwords and personal information. This mail source shows an authorized source, but they are false emails. If a user sends the password and personal information, then the hacker can hack the mail id in a few seconds. Here is one thing you should keep in mind, no authority will ask for updating the information via email. For instance, a bank will never send its subscribers to update the details. To guard the computer from internet and email base viruses, and user should use antivirus software and it should be updated regularly. Sometimes porn websites spread virus, so opening an email and downloading the contents from these websites should be avoid.

Important advices for email security

Now days, email keeps a significant role in the sphere of communication. Like all other technology, email is also facing an uncongenial environment. At some point in time, the email users are victims of a breach of email security. At which time, the users are significantly damage by the criminals. There are some solutions to getting rid of unexpected breach of personal information saved on the internet. Even though total escape is not possible, we can reduce our damage by following these rules.

1. We use public computers, for instance: cybercafé, universities and colleges. When we go to open the email account, the computer will ask to save the log in information in the computer memory, the user should click on never button to prevent the computer from saving the log in information.

2. When creating an email account the user should make a hard or strong password. The user should avoid a simple and easy password. That is why during recent times many email service suppliers suggest to create a larger password. In some places like mig33 and some other social networking companies, make it obligatory to provide a password, which contains both letter and number. A strong password can secure the email account.

3. The past letter system is altered by the email system. A person can send important files or materials via email in attached files. It is the duty of a user to scan the attached business leads . Sometimes the cyber criminals use email as the media to spread viruses as well as spyware. Scanning attached files before downloading it can be a good way to be safe from email viruses as well as spyware.

4. Saving the password in the web browser can be a great mistake in the case of email security.

Avatar utilizator
fai8834
Forum Member
Forum Member
Mesaje: 2
Membru din: 05 Oct 2021, 08:25
Localitate: Dhaka
Vârsta: 28
Contact:
Status: Neconectat
Bangladesh

Re: Email Security System

Mesaj de fai8834 » 06 Oct 2021, 13:36

Internetul este o invenție foarte semnificativă a științei moderne. E-mailul este o parte foarte importantă a sistemului de internet. E-mailul este un conținut de internet prin care o persoană își poate continua afacerea, comunicând și trimitând date importante. Cu toate acestea, în ultimii ani e-mailul nu este în siguranță împotriva criminalilor cibernetici. În fiecare zi, mulți oameni devin victime ale criminalilor cibernetici.

Conectarea computerului la internet nu este sigură acum. Troienii, malware-ul, viermii, virușii, spyware-ul și spam-ul se răspândesc zilnic în întreaga lume prin e-mailuri. Creatorii de viruși utilizează e-mailul ca un bun suport pentru răspândirea virușilor.

Pași acționabili pentru protejarea e-mailului

Măsurile principale pentru securizarea contului de e-mail sunt să fiți atenți la selectarea parolelor, a copiilor de siguranță a datelor și a permisiunilor pentru transferul de fișiere. Aceste măsuri nu sunt doar securitatea unui cont de e-mail. În prezent, utilizatorul de e-mail ar trebui să folosească, de asemenea, anti adware, software antivirus, anti-spyware, firewall personal și software pentru navigare. Acest software este disponibil pe piață. Unele dintre ele sunt disponibile tuturor fără niciun cost, iar altele sunt ambalate, care sunt disponibile la o rată mai mare. Printre acestea se numără unele programe software operate de sistemul de operare al unui computer în mod automat, iar unele programe funcționează la comanda utilizatorului. Operatorul își poate controla activitatea prin comandă. Prin urmare, acest software depinde de eficiența operatorului.

În cazul protecției unui computer, firewall-ul este pe primul loc. Firewall-ul are un anumit proces. Aici permite computerului să se conecteze doar cu site-uri web de încredere. Toate software-urile și hardware-ul funcționează aici ca un gard care înconjoară computerul. Firewall-urile software și hardware folosesc diferite metode pentru a păstra computerul și rețeaua în siguranță. Utilizatorii pot seta, de asemenea, procedura de lucru a firewall-ului. Utilizatorul poate permite, de asemenea, anumite site-uri web și programe excepționale, care la prima dată nu au fost permise. În timpurile moderne, creatorii de viruși folosesc e-mail pentru a răspândi viruși în întreaga lume. Acestea atașează la un e-mail diferite fișiere afectate de virus. Când utilizatorul îl deschide și îl activează, atunci virusul poate provoca daune complete computerului.

Responsabilitatea utilizatorului

Utilizatorul de e-mail ar trebui să păstreze o atenție deplină asupra contului său de e-mail. Știm că autorii virusului trimit viruși diferiți către contul de e-mail al altor persoane. Prin urmare, este de datoria utilizatorului de e-mail să evite fișierele atașate și altele din conturile de e-mail necunoscute. Phishingul este o altă problemă legată de e-mail. Unii hackeri trimit e-mailuri solicitante parole și informații personale. Această sursă de e-mail arată o sursă autorizată, dar sunt e-mailuri false. Dacă un utilizator trimite parola și informațiile personale, atunci hackerul poate hack identitatea de e-mail în câteva secunde. Iată un lucru pe care trebuie să-l țineți cont de faptul că nicio autoritate nu va solicita actualizarea informațiilor prin e-mail. De exemplu, o bancă nu își va trimite niciodată abonații pentru a actualiza detaliile. Pentru a proteja computerul de internet și de virușii de bază de e-mail, iar utilizatorul ar trebui să utilizeze software antivirus și ar trebui să fie actualizat periodic. Uneori, site-urile pornografice răspândesc virusul, deci ar trebui evitată deschiderea unui e-mail și descărcarea conținutului de pe aceste site-uri web.

Sfaturi importante pentru securitatea e-mailurilor

În zilele noastre, e-mailul păstrează un rol semnificativ în sfera comunicării. La fel ca toate celelalte tehnologii, e-mailul se confruntă și cu un mediu necongenial. La un moment dat, utilizatorii de e-mail sunt victime ale unei încălcări a securității e-mailurilor. În acest moment, utilizatorii sunt afectați semnificativ de criminali. Există câteva soluții pentru a scăpa de încălcarea neașteptată a informațiilor personale salvate pe internet. Chiar dacă evadarea totală nu este posibilă, ne putem reduce daunele urmând aceste reguli.

1. Folosim calculatoare publice, de exemplu: cibercafé, universități și colegii. Când mergem să deschidem contul de e-mail, computerul va cere să salveze informațiile de conectare în memoria computerului, utilizatorul ar trebui să facă clic pe butonul Never pentru a împiedica computerul să salveze informațiile de conectare.

2. Atunci când creează un cont de e-mail, utilizatorul ar trebui să creeze o parolă puternică sau puternică. Utilizatorul ar trebui să evite o parolă simplă și ușoară. De aceea, în ultimii ani, mulți furnizori de servicii de e-mail sugerează crearea unei parole mai mari. În unele locuri, cum ar fi mig33 și alte companii de rețele sociale, este obligatoriu să furnizați o parolă, care să conțină atât literă, cât și număr. O parolă puternică poate securiza contul de e-mail.

3. Sistemul de scrisori anterioare este modificat de sistemul de e-mail. O persoană poate trimite fișiere sau materiale importante prin e-mail în fișiere atașate. Este de datoria unui utilizator să scaneze fișierele de clienți atașați înainte de a le descărca. Uneori, infractorii cibernetici folosesc e-mailul ca mass-media pentru a răspândi viruși, precum și spyware. Scanarea fișierelor atașate înainte de descărcare poate fi o modalitate bună de a fi în siguranță împotriva virușilor de e-mail și a programelor spion.

4. Salvarea parolei în browserul web poate fi o mare greșeală în cazul securității e-mailurilor.

Scrie răspuns

Înapoi la “Cerere Creatie”